Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Vinoos BV.
Rozenstraat 38,6814EG, Arnhem

Postadres Sloetstraat 66-E6821 CW Arnhem

Telefoon +31 ((0)628128351E-mail info@vinoosbyams.com

PERSOONSGEGEVENS

Vinoos BV verwerkt persoonsgegevens van u die verband houden met aankopen die u doet in onze webshop.

  • Naam en adresgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om uw aankopen bij u thuis te kunnen bezorgen.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om met u te communiceren over uw aankopen.
  • Uw bestelling
  • Uw bankrekeningnummer

BRONNEN

Vinoos maakt alleen gebruik van persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft doorgegeven.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Vinoos BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Besluiten met betrekking tot uw aankopen worden altijd genomen door medewerkers van Vinoos BV.

ONTVANGERS

Wij geven uw bestellingen, naam, adresgegevens en e-mailadres door aan Scalabor BV. Scalabor verzorgt voor ons verpakking en verzending van uw bestelling. Scalabor of de verzender stuurt u per e-mail de track & trace-gegevens van uw bestelling.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen dan kunt u dat aan ons kenbaar maken.

Uw rechten (Inzage, Correctie, Beperking van verwerking)
U heeft het recht om de persoonsgegevens die Vinoos BV van u verwerkt in te zien. Voor inzage van uw gegevens kunt u contact opnemen met mireille.reuling@vinoosbyams.com

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt worden, heeft u recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens.
Zolang er een geschil is met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht dat Vinoos uw persoonsgegevens niet verwerkt.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Wij helpen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/