Legal Disclaimer

Disclaimer voor vinoos.nl, vinoosbyams.com and therealwinegum.com

Vinoos BV met KvK nr 73592137), verleent u hierbij toegang tot vinoos.nl, vinoosbyams.com en therealwinegum.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Vinoos BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op vinoos.nl, vinoosbyams.com en therealwinegum.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vinoos BV.

Beperkte aansprakelijkheid

Vinoos BV spant zich in om de inhoud van vinoos.nl, vinoosbyams.com en therealwinegum.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op vinoos.nl, vinoosbyams.com en therealwinegum.com aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor de gevolgen van typ- en programmeerfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Onze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vinoos BV.

Voor op vinoos.nl, vinoosbyams.com en therealwinegum.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vinoos BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Vinoos BV respecteert uw privacy. Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Vinoos BV zijn aangewezen binnen het kader van de aan hun opgedragen taken. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Vinoos BV de gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijke voorschrift wordt genoodzaakt. Wij garanderen dat de informatie die u verstrekt via onze website uitsluitend wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van Vinoos BV en haar producten.

Auteursrechten

De websites vinoos.nl, vinoosbyams.com en therealwinegum.com zijn eigendom van Vinoos BV. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de websites en de inhoud daarvan behoren toe aan Vinoos BV en/of haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vinoos BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Productfotografie: Paul Theunis, N/J Space Amsterdam nj-space.com en Susanne Reuling Photography, susannereuling.nl

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.